หนังสือดิจิตอล Google Play

en_generic_rgb_wo_60.png

ตอนนี้ ทาง Thaidev.com ได้นำหนังสือบางเล่มทำเป็นแบบดิจิตอล และจำหน่ายผ่านทาง Google Play สามารถเปิดดูได้ผ่านโทรศัพท์เลย โดยท่านจะต้องมี Android หรือ iOS และเมื่อท่านซื้อหนังสือไปแล้วผ่านทาง Google Play หนังสือนั้นก็จะปรากฏอยู่ใน user ของท่าน สามารถใช้ในเครื่องใดก็ได้ถ้าใช้ user เดิม Login เข้าไป 

หนังสือเล่มเก่าๆ ที่หาไม่ได้แล้วอย่าง network programming ที่หลายๆ ท่านถามหามากันมามากก็มี ส่วนบางเล่ม อย่าง C Programming Completed นั้นก็มีด้วย

ในการซื้อหนังสือจาก Google Play ท่านสามารถสั่งซื้อได้จาก Google Play Store ผ่าน Android หรือ Tablet ของท่านได้เลยโดยไม่ต้อง Add to Cart กับที่นี่ หนังสือจะเข้าไปอยู่ใน Account ของท่านที่ 


โดยอยู่ที่ "My Books"

pic 2558-07-21 at 6.20.01 PM.png

ส่วนท่านที่ใช้ iOS ท่านสามารถโหลดผ่านทาง App ที่ชื่อ Google Play Books ได้เช่นกัน

googleplaybooks.png

หนังสือของ Thaidev ที่อยู่บน Google Play Books มีหลายเล่ม  ดังนี้ (click ที่ Link ได้เลยหรือจะไปที่หมวด "หนังสือ Google Play" ก็ได้)

ccompleted.jpg cpp.jpg  network.jpg vc.jpeg

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือบางปกที่ฝากจำหน่าย คือ หนังสือของคุณมานะ My dad taught me how to fly paper airplane ซึ่งเล่มนี้ฟรี และเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้ Download มากเลย เล่มนี้จะสอนวิธีการพับกระดาษให้เป็นจรวดหลายๆ แบบและบอกวิธีการร่อนด้วย

ส่วนอีกเล่มที่แนะนำกันก็จัดทำโดยอกาลิโก ซึ่งนำหนังสือของท่านภิกขุโยเล่มล่าสุด "โสดา สกิกทาคา กามราคะ อนาคามีผล" สั่งซื้อได้เลยครับเล่มนี้ 

howtofly.jpg pikuyo1.png