C Programming

C Programming

ซีดีสอนเขียนโปรแกรมภาษา C
฿250.00
สินค้าชิ้นนี้จัดส่งฟรี!
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน

มาศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C กัน ภาษา C เป็นพื้นฐานให้กับหลาย ๆ ภาษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl , C++, Java , C# และอื่น ๆ การศึกษาภาษา C และคําสั่งต่าง ๆ แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเข้าไว้ ไม่เสียหลายครับ.. CD ชุดนี้ มี Power Point สําหรับผู้สอนด้วย เพื่อใช้ในการอธิบายเรื่อง if, loop หรือ เรื่องของไฟล์ และเรื่องของ Struct หลาย ๆ ตัวอย่างได้นําไปใช้ในห้องเรียนมาแล้ว จึงมาสรุปเป็น Power point ใน DEVTraining ชุดนี้ครับ...


เมื่อท่านได้ C แล้ว ขั้นต่อไปก็ควรจะวิ่งไป C++ เพื่อเพิ่มเติมเรื่อง Class เพราะ C++ จริงๆ แล้วก็คือ แนวคิดในการเขียนโปรแกรมให้เป็นคลาส ให้เป็นวัตถุ เมื่อท่านศึกษาคลาส สร้างคลาสได้ ท่านก็ได้ชื่อว่า "เขียน C++ เป็น" และ "เขียน C เป็น" และเมื่อนั้น ท่านจะโดดไปเขียนโปรแกรมบน Windows ก็ได้ หรือจะโดดไป C# หรือ Java ก็ยังได้ หรือจะโดดกลับมาเล่น C++ เหมือนเดิมก็ได้ แต่ถ้าเป็น C แล้ว โดดไปเล่น C# หรือ Java เลยก็ได้นะครับ โดยไม่ต้องผ่าน C++ แต่ถ้าท่านจะลงมาจับ C++ ล่ะก็ อาจจะดูยากขึ้น (หรือง่าย) อันนี้แล้วแต่สไตล์, ความถนัด และทักษะครับ ไม่แน่นอนในแต่ละท่าน


ฟังตัวอย่างเต็มๆ เรื่อง
การทําซ้ำแบบ While
พบกับ Quiz กันหน่อย


(วีดีโอตัวอย่างจะมีคุณภาพเสียงและภาพน้อย เพื่อให้ load เร็ว ไฟล์วีดีโอที่ใช้ในการนําเสนอผ่าน CDROM นั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่ 784x548 จุด เสียงบีบอัดที่ 11.025kHz, 16kBits/sec )


ใน CDROM มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (click ที่ SAMPLE เพื่อทดลองฟังตัวอย่างครับ)


บทที่ 1 แนะนําก่อนเข้าสู่บทเรียน

ให้ท่าน double click ที่ไฟล์ INTRO.AVI ที่อยู่ใน CD เพื่อเปิด Media Player ในเครื่องของท่าน เพื่อการฟังบทนํา เพื่อการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C ครับ..


บทที่ 2 การแปลโปรแกรม

บทนี้ เรามาศึกษากันในเรื่องของการแปลภาษากันนะครับ... และมาดูวิธีการใช้ตัวแปลภาษา TC, TC++, VC กันนะครับ บทนี้ เตรียมโปรแกรมเอาไว้ให้พร้อมครับ..


02-01 กระบวนการแปลโปรแกรม
02-02 การแปลโปรแกรมภาษา C << SAMPLE >>
02-03 สร้าง project ด้วย Visual C++ แบบที่ 1
02-04 สร้าง project ด้วย Visual C++ แบบที่ 2
02-05 สร้างโปรแกรมภาษา C ด้วย Turbo C
02-06 สร้างโปรแกรมภาษา C ด้วย Turbo C++
02-07 สร้างโปรแกรมภาษา C ด้วย Visual C++ .NETบทที่ 3 เริ่มต้นภาษา C

เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ จาก main... ไปจนถึงการแสดงผลการคํานวณ... อย่าลืมทดสอบด้วยนะครับ


03-00 ฟังก์ชั่น main()
03-01 ฟังก์ชั่น printf และรหัสควบคุมในภาษา C
03-02 การใส่ comment
03-03 การแสดงผลการคํานวณ
03-04 การแสดงผลทศนิยม

แบบทดสอบครับ คลิกที่นี่บทที่ 4 ตัวแปรแบบต่าง ๆ

เอาล่ะ เรามาถึงบทที่ว่าด้วยเรื่องตัวแปรแล้วนะครับ บทนี้ ศึกษาให้ดีนะครับ ให้ท่านเข้าใจถึงเหตุผลของการสร้างตัวแปรนะครับว่า เราสร้างตัวแปรไป "เพื่ออะไร ?"

04-01 ตัวแปรคืออะไร ตัวแปรมีกี่ประเภท
04-02 วิธีการประกาศและตั้งชื่อตัวแปร
04-03 การแสดงค่าในตัวแปรแบบต่าง ๆ
04-04 ตัวแปรแบบข้อความ
04-05 การรับค่ามาใส่ในตัวแปร
04-06 การเก็บค่าที่มากกว่าแบบ int << SAMPLE >>
04-06 ตัวอย่างการเก็บค่าแบบ int ที่มาก ๆ
04-06 การเก็บค่าที่มากกว่า float , char และ unsigned
04-06 ตัวอย่างการเก็บค่าแบบที่มาก ๆ
04-07 การเพิ่มค่าและลดค่าในตัวแปร
04-08 ค่าคงที่ในภาษา C

แบบทดสอบ คลิกที่นี่บทที่ 5 เงื่อนไข

เงื่อนไขในภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ ก็หลักการเดียวกัน.. และหลาย ๆ ภาษา ก็มีโครงสร้างของการใช้คําสั่งที่เหมือน ๆ กันกับในภาษา C

05-01 การเปรียบเทียบและเครื่องหมาย << SAMPLE >>
05-02 ทําไมต้องใช้ if
05-03 if เบื้องต้น << SAMPLE >>
05-04 if และคู่หูที่ชื่อว่า else
05-05 ตัวอย่างการใช้ if และ else
05-06 if แบบหลาย ๆ ทางเลือก
05-07 เปรียบเทียบหลายเงื่อนไขแบบ "หรือ"
05-08 เปรียบเทียบหลายเงื่อนไข "ทุกอันต้องเป็นจริง"
05-09 if และการตัดเกรด
05-10 switch..case
05-11 switch..case แบบ charบทที่ 6 การทําซ้ำ

ทําไมต้องมีการทําซ้ำในการเขียนโปรแกรม.... คําถามยอดฮิต ที่ท่านอาจจะเกิดขึ้นเมื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม

06-01 Loop intro
06-02 คําสั่งที่ชื่อว่า for
06-03 คําสั่ง for กับตัวแปรแบบ char
06-04 for กับการแสดงสูตรคูณ ทํ่าอย่างไร
06-05 while พื้นฐาน
06-06 while แบบย้อนกลับ
06-07 while กับตัวแปรแบบ char (อีกแล้ว)
06-08 สูตรคูณกับคําสั่ง while ภาค 1
06-09 สูตรคูณกับคําสั่ง while ภาค 2
06-10 อีกคําสั่งหนึ่ง ลืมไม่ได้.. คือ do..while << SAMPLE >>บทที่ 7 การสร้างฟังก์ชั่น

การแยกโปรแกรมออกเป็นส่วน ๆ ช่วยให้แก้ไข และนําไปใช้ได้ง่ายขึ้น คือ สิ่งที่เราจะมาศึกษากันในบทนี้ หัวข้อสุดท้ายอยากให้ได้ฟังกันครับ

07-01 ขอบเขตของตัวแปร
07-02 ฟังก์ชั่น main( )
07-03 การสร้างฟังก์ชั่น
07-04 การสร้างฟังก์ชั่นด้านล่าง main
07-05 รับ parameter
07-06 การส่งค่ากลับ
07-07 ตัวแปรภายในและภายนอก
07-08 ตย. ฟังก์ชั่นสูตรคูณ
07-09 ตย. ฟังก์ชั่นหาพื้นที่วงกลม
07-10 ตย. ฟังก์ชั่นแปลงค่าเงินบาทเป็น $
07-11 ตย. ฟังก์ชั่นตัดเกรดและ return เกรด
07-12 อึม... จะสร้าง function ไปให้ยุ่งยากทําไมบทที่ 8 เรียกใช้ฟังก์ชั่นในภาษา C

บทนี้ จะว่าด้วยเรื่องของการเรียกฟังก์ชั่นที่อยู่ในภาษา C ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้แล้ว และที่สําคัญคือ การดู Help หรือระบบช่วยเหลือครับ...

08-01 ฟังก์ชั่น I/O
08-02 ฟังก์ชั่นคํานวณ และการดู helpบทที่ 9 แนะนําอาเรย์

จะทําอย่างไรจึงจะเก็บข้อมูลหลาย ๆ ค่าได้โดยใช้ตัวแปรชื่อเดียว

09-01 อาเรย์ 1 มิติและการกําหนดค่า
09-02 อาเรย์ 2 มิติ
09-03 อาเรย์ 3 มิติ << SAMPLE >>บทที่ 10 การจัดการสตริง

10-01 แนะนําสู่ char []
10-02 puts และ gets
10-03 กําหนด่าให้สตริงด้วย strcpy
10-04 หาค่าความยาวสตริง strlen แสดงผลทีละตัว...
10-05 รวมสตริงด้วย strcat
10-06 เปรียบเทียบสตริงด้วย strcmp
10-07 Format สตริงบทที่ 11 ตัวแปรโครงสร้าง

ตัวแปรโครงสร้าง เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมภาษา C เมื่อศึกษามาถึงจุด ๆ หนึ่งแล้ว ต้องศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่การเขียนโปรแกรมในแบบวัตถุ

11-01 แนะนําการใช้งาน struct (ทําไมถึงต้องใช้) << SAMPLE >>
11-02 stuct กับการเก็บค่าจุด (point)
11-03 ตัวอย่างการใช้งาน structบทที่ 12 พอยเตอร์

"พอยเตอร์" ไม่ใช่ "พอตเตอร์" เป็นเรื่องของตัวแปลที่คอยเข้าสิงตัวแปรอื่น ๆ ในภาษาC บทนี้เรามาทําความรู้จักกับคุณ "พอยเตอร์" กัน

12-01 ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณ "พอยเตอร์"
12-02 ดูตัวอย่างกันหน่อยซิ... ตัวอย่างที่ 1 พอยเตอร์แบบ int
12-03 ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะ.. พอยเตอร์แบบ charบทที่ 13 การจัดการไฟล์

เรามาศึกษาเรื่องของไฟล์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รู้วิธีการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวแปรในโปรแกรม ไปเป็นไฟล์ในดิสก์... มาศึกษาถึงเหตุและผล และการนําไปใช้กัน

13-01 แนะนําสู่การจัดการไฟล์ << SAMPLE >>
13-02 ขั้นตอนสั้น ๆ ในการจัดการไฟล์
13-03 การเขียนไฟล์แบบข้อความ (Textfile)
13-04 การอ่านข้อมูลจาก Textfile
13-05 อ่านข้อมูลจาก Text file ด้วย fscanf
13-06 เขียนไฟล์แบบไบนารี่ ง่าย ๆ เบื้องต้น << SAMPLE >>
13-07 เขียน struct ลงไฟล์แบบไบนารี่ ภาค 1
13-08 เขียน struct ลงไฟล์แบบไบนารี่ ภาค 2โลกของ C++

เนื้อหาส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของซีดีรอม Visual C++ DEVTraining เป็นส่วนพื้นฐานที่จะทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบ Struct และแนะนําการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เบื้องต้น... ให้ท่านศึกษาเบื้องต้นได้ว่า C++ มีอะไรที่ต่างจาก C (นิดเดียว) และ Class กับ struct ต่างกันอย่างไร...

 • ทบทวนเรื่องตัวแปรโครงสร้างกัน
 • Class และ Object ใน C++ ภาค 1
 • Class และ Object ใน C++ ภาค 2 (ต่อจากภาคที่แล้วครับ)
 • พัดลมกับ OOP เกี่ยวข้องกันอย่างไร
 • ตัวอย่างคลาส Student
 • ตัวอย่างคลาสวงกลม Circle
 • เรื่องของ Constructor พื้นฐาน
 • เรื่องของ Constructor แบบรับค่าได้
 • การโอเวอร์โหลดฟังก์ชั่น (Overloading Function)
 • แนวคิดการสืบทอด Class (Inheritance)
 • เทคนิคการเขียนโปรแกรม ของฝากจากผู้บรรยาย