ภาษาอังกฤษ SIMPLE สุดๆ VOL.3

ภาษาอังกฤษ SIMPLE สุดๆ VOL.3

ชุดการเรียนภาษาอังกฤษ Simple สุดๆ #3 Writing is Simple
฿480.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน

การเรียนในชุดนี้ เป็นชุดการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Simple สุดๆ ที่จะพาท่านเข้าสู่การเขียนแบบง่ายๆ โดยที่แม้แต่ท่านก็สามารถสร้างสรรค์งานเขียนออกมาได้ โดยจะต่อจากสองชุดแรก คือ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะเป็นระดับๆ ไป ตั้งแต่หลักภาษาใน Simple สุดๆ ชุดที่ 1 และก็ต่อด้วย Simple สุดๆ ชุดที่สองที่จะให้ท่านได้อธิบายสิ่งใกล้ๆ ตัว และชุดที่ 3 นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนอธิบายเรื่องราว เล่าเรื่องตลก เล่าเรื่องที่ผ่านมา บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยในชุดการสอนนี้จะเน้นให้ท่านได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างฟรีสไตล์ และจะมีวีดีโอแนะนำการเขียนตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบ


วิธีการเรียนในเล่มนี้

การเรียนในชุดการสอนนี้ เราจะเรียนกันโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่นเคย มีเนื้อหาไล่เป็นข้อๆ A, B, C และมีแบบฝึกหัดเป็นระยะๆ ท่านเปิดคู่มือขึ้นมาทีละบท และก็เปิด dvd ซึ่งจะเป็นเหมือนกับการเรียนไปด้วยกันกับผู้สอน เหมือนผู้สอนนั่งสอนอยู่ช้างหน้าใกล้ๆ และให้เราทำไปพร้อมๆ กัน


สื่อการสอนชุดนี้ ประกอบด้วย

1. หนังสือประกอบการเรียน "ภาษาอังกฤษ Simple สุดๆ" VOL.3 เป็นหนังสือขนาด B5... 48 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาอย่างดี พร้อมกริยา 3 ช่อง

2. ดีวีดี 2 แผ่น ประกอบด้วย VDO อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทๆ


** หนังสือประกอบการเรียนนั้น จะมีส่วนที่เป็นเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่จะให้ท่านเขียนคําตอบลงไปได้เลย


เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย....


Chapter 1 Comedy Writing 

ประกอบด้วย 3 เรื่อง ฮาสาด #1, #2, #3


Chapter 2 Story Writing


Chapter 3 Love Letter

Phase เกี่ยวกับความรัก, เขียนจดหมายบอกรัก, เขียนตอบจดหมายรัก, เขียนปฏิเสธ


Chapter 4 Will you marry me? 

Phase เกี่ยวกับความรัก, เขียนขอแต่งงาน, เขียนปฏิเสธ, ขอเวลาสักหน่อย


Chapter 5 Suffix 

การใช้ -ness สร้างคำนาม, คำนามที่ไม่ใช่ -ness , เปลี่ยนรูป เปลี่ยนประเภท


Chapter 6 Long Comedy Story

ชายสามคน, ของขวัญคุณครู, ม้าที่ชื่อวิกตอเรีย


Chapter 7 Describing People


Chapter 8 Describing by Passive Voice


Chapter 9 Describing things